Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013

Τα όργανα της Συμφωνικής Ορχήστρας

 Ακολουθεί παρουσίαση ppt                                
 Η Συμφωνική Ορχήστρα

Προτεινόμενες ακροάσεις

''Οδηγός των Νέων στην Ορχήστρα'', Β. Μπρίττεν